PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez Psychologa - Psychoterapeutę Ewę Gwiaździńską.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPE JSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z ochroną danych osobowych danych i poręczeniu, takie jak takie oraz rozporządzenie o ochronie danych 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest Ewa Gwiaździńska, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 80/8, tel. 693477517, adres email: gwiazdzinska.psycholog@gmail.com

Przetwarzanie danych

  • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisów w badaniach na rozmowy, telefonicznie pod numerem telefonu +48693477517 lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.gwiazdzinska.pl, a także za pomocą narzędzi na koncie specjalisty na portalu ZnanyLekarz.pl (kalendarz wizyt , rejestracja telefoniczna, wiadomości tekstowe). Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, aw niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
  • Pani / Pana dane osobowe są kwalifikane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w obniżeniu niezbędności oczekiwania do punktów z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ciągniki w celu wskazania w miejscu.

  • Prawnie sprzeciwia się to zrzutowi przez Psychologa - Psychoterapeutę Ewę Gwiaździńską polegają na przeprowadzeniu diagnozy, psychologicznej i psychoterapii indywidualnej, a także, na życzenia pacjenta, ewentualnego sporządzenia opinii psychologicznej i / lub zaświadczenia.
  • Pani / Pana dane sąane w celu kontaktu bezpośredniego kontaktu dat i godzin spotkania w związku z diagnozą, konsultacja, bądź psychoterapią.
  • Dodatkowo dane są konieczne, w razie konieczności z cierpliwością, ewentualne koszty cierpliwe.
  • Pani / Pana dane osobowe są również prace ręczne i komputerowo w celu końcowym diagnozy, także i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w ewentualnego stworzenia psychologicznej i / lub zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

  • Dane osobowe są punkty do momentu złożenia przez Panią / Pana odpowiedzi, poprawki z usług Psychologa - Psychoterapeuty Ewy Gwiaździńskiej. Dane przetwarza się nie dłużej, niż jest do niezbędnych do osiągnięcia celu realizacji umowy, aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń - 3 lata.

W procesie superwizji - czyli merytorycznego stanu postępowania - informacje dotyczące pacjenta / pacjenta są w sposób wiążący.

Pani / Pana dane osobowe są tajemnicą zawodową psychologa.

Psycholog - Psychoterapeuta może zostać zwolniony z zachowania poufności jedynie przez prokuratora lub sąd bądź sąd bądź życie pacjentki / pacjenta lub inne osoby będzie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych

  • Przysługuje Pani / Panu prawo do swoich danych danych, danych danych, poprawek z sprostowania danych, danych, sprostowanie sprzeciwu wobec kontroli danych, sprostowanie danych, sprostowanie sprostowanie kontroli danych, danych, sprostowanie skarga do kontroli, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych yczące.
  • Jeśli proszę o kontakt z Psychologiem - Psychoterapeutą Ewą Gwiaździńską pisemnie: pismo doręczone e-mailem na adres: gwiazdzinska.psycholog@gmail.com.

Dokładam wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym, czyściślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nie umyślnie starań, wyjaśnienie czy badanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane roboczeane ręcznie są chronione w zabezpieczonej zamykanej szafie. Dane robocze komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

Katowice

ul. Sokolska 80/8

+48 693-477-517

gwiazdzinska.psycholog@gmail.com